Producten algemeen

Producten algemeen
De producten van Floww international zijn ontwikkeld om bij te dragen tot het behouden van de natuurlijke energie in stralingsbelaste omgevingen.
Ze zijn ontwikkeld op het principe van resonantie.
Een Floww product bestaat onder andere uit een aantal componenten, dat reageert op straling afkomstig van een of meerdere stralingsbronnen, zoals een mobiele telefoon of UMTS-zendmast.
De Floww producten gaan als het ware meetrillen met de straling, mee resoneren.
Hierdoor creëren de Floww producten een subtiel, eigen veld dat 'gevoed' wordt door de stralingsbron(nen).
Dit veld noemen wij een Floww Veld.
Dit Floww Veld dient ter compensatie van de mogelijk schadelijke straling.
Ervaringsdeskundigen bevestigen dat het Floww Veld bijdraagt tot het behoud van rust en vitaliteit in het lichaam.

Alvorens een bestelling te plaatsen, laat u door ons geheel vrijblijvend informeren en uw stralingsbelasting doormeten, zodat wij u een passend advies kunnen geven.

Wij zijn erkend door Floww international om in Nederland, als Floww stralingsbioloog, apparatuur te leveren en op juiste wijze te plaatsen in uw woon-/leefomgeving.

 Producten  plaatsen

-      Gesprekken met eigenaar bewoner  begeleidings gesprekken

-      Service verlenen