Bescherming tegen straling

Zo als we weten is straling overal en gaat het ook bijna overal doorheen.

Zoals al eerder geschreven zijn er twee soorten straling de van nature aanwezige straling en ook de technische straling.
Er is in Nederland een landelijke dekking van de diverse zend systemen.
Ook kunnen wij niet meer zonder onze elektrische installatie en apparatuur om ons heen.
Het verwijderen van al deze apparatuur en de daarbij horende installatie is geen optie.
Het volledig afschermen hiervoor is ook nagenoeg onmogelijk wel kunnen we kijken hoe we hier bewust mee om kunnen gaan.

 

Om u hierbij te helpen heeft de Floww Company producten ontwikkeld die een bijdrage leveren tot het behoud van de natuurlijke energie in een woon- en werkomgeving (leefomgeving).
Deze producten zijn gebaseerd op her principe van resonantie. 
Een Floww product bestaat uit componenten, dat reageert op de straling afkomstig van een of meerdere stralingsbronnen, zoals bv een mobile telefoon of UMTS-mast, e.d..

 

De Floww producten gaan als het ware meetrillen met de straling die afkomstig is van de stralingsbron, ze gaan mee resoneren.
Hierdoor creëren de Floww producten en subtiel, eigenveld dat ‘gevoed’ wordt door die stralingsbron(nen).
Dit veld noemen wij ook wel het Floww veld.  Dit Floww veld is dus eigenlijk een veld waar binnen de straling die van de stralings bronnen afkomt geen nadelig invloed meer heeft.
Binnen dit veld in namelijk de vaak hoekige, scherpe of geblokte straling omgevormd naar een prettige vloeiende  golf. 
Mensen die ervaring hebben met de Floww producten bevestigen dat het Floww veld bijdraag tot het behoud van rust, ontspanning en vitaliteit in het lichaam.

 

De personen de de Floww producten gebruiken voelen zich veelal meer ontspannen hebben meer rust en ontspannen ook beter of slapen weer goed.
Ze zijn vaak ook meer vitaler en hebben weer meer energie.
DE PERSONEN DIE DE Floww producten gebruiken melden dat de effecten van het Floww veld al in de eerste weken merkbaar zijn, in een aantal gevallen al vanaf de eerste dag dat men de Floww producten gebruikt.

 

Wat kan ik doen?

 

Wat je kunt doen is het uit  voorzorg contact  verminderen met stralingsbronnen

Wanneer je het gevoel hebt dat je last hebt van straling is een eerste maatregel om te kijken of je de blootstelling aan straling kan verminderen. Stichting EHS heeft een website  waarop je kun lezen De relatie tussen stralingsbronnen en klachten is specifiek en herhaalbaar,. Uit de praktijk blijkt dat wanneer de blootstelling als schadelijke bronnen wordt weggenomen vaak ook de klachten verminderen of verdwijnen. Soms vrijwel direct maar soms pas na  enige tijd. Men is na een enquête onder ruim vierhonderd mensen  die zich met klachten gemeld hadden tot deze conclusie gekomen. Een andere regel is dat  naar mate u zich verder bevindt van de stralingsbron hoe lager dan ook de stralings intensiteit is. Wanneer u last hebt van straling is het dus goed om een zo groot mogelijke afstand van de stralingsbron te houden.

 

Blootstelling aan straling uit voorzorg verminderen. Dit is een goede maatregel en deze is in principe voor iedereen van toepassing dus zeker niet alleen voor de mensen die last hebben van straling. Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat zolang de wetenschap nog geen eenduidige verklaring geeft over wat de mogelijke effecten van straling op onze gezondheid kunnen zijn is het voor iedereen verstandig om uit voorzorg de blootstelling aan straling zo laag mogelijk te houden het is immers beter te voorkomen dan te moeten genezen. Als we dit proberen te realiseren hanteren we het ALARA principe.

Dit staat voor "As Low As Reasonably Achievable" (= zo laag als redelijkerwijze haalbaar is).Dit ALARA principe houdt in dat je de blootstelling aan straling zo laag mogelijk moet proberen te houden voor je wat ion jou situatie redelijkerwijs mogelijk is. Belangrijke handvaten hiervoor zijn

  het beperken van de tijd doorgebracht in de nabijheid van een bron van straling

  zo veel mogelijk afstand houden van de bron van straling

Deze handvaten zullen voor ieder een andere invulling hebben wanrt deze zijn namelijk zeer afhankelijk van iders persoonlijke leefsituatie, gevoeligheid, visie en wensen,.

 

 

Tips om straling te verminderen

Er zijn vele dingen die je zelf al kunt doen om je blootstelling te verminderen. Waarschijnlijk is veel je hiervan al bekend, maar het kan ook zijn dat je nieuwe dingen leest. Veel mensen die last hebben weten bijvoorbeeld niet dat hun slimme elektriciteitsmeter ook een stralingsbron is, dat vele WiFi routers die in huizen geplaats worden ook als WiFi hotspot aangezet kunnen worden. en dat mensen die gevoelig zijn voor straling ook last kunnen hebben van een waterbed of spaarlampen.

We hebben een aantal van  beste straling verminderende tips die op internet staan geselecteerd. Er is gebleken dat meer dan driekwart van de totale electro smog belasting binnenshuis en door het gebruik van mobiele telefoons en draadloos netwerk veroorzaakt wordt. Daarom vermeld ik hier een aantal simpele maatregelen die u kunt nemen of deze invloeden te verminderen.

Binnenshuis

 

  • Verwijder, indien mogelijk, alle stroom verbruikende apparaten uit de slaapkamer.
  • Trek de stekker uit het (water)bed als u op het bed gaat liggen.
  • Alle apparaten met een geaarde stekker horen in een geaard stopcontact. Dit voor de aanraakveiligheid en het reduceert de elektrische velden..
  • Houdt TL’s, spaarlampen, dimmers, halogeenlampen, trafo’s en ook zij-en achterkanten van TV’s (aan en in stand-by) op afstand vanwege de magneetvelden.
  • Schakel wanneer u gaat slapen de Deck telefoons draadloze systemen en de WiFi uit.
    Mobiele telefoon

 

Let bij nieuwkoop van een nieuwe mobiele telefoon op de laagste Sarwaarde [lager dan 0,8Watt/kg.]

 

  • Probeer  de gesprekken zo kort mogelijk te houden.
  • Bel zo weinig mogelijk binnen en ga zo dicht mogelijk bij een raam of opening staan.
  • Bel niet zonder buitenantenne en handsfree-set vanuit de auto.