Stralings analyse woning

1497279450e38bea3007b2ca31cefd9e704f7fbf2a.jpg

240,00

Zo meten wij uw woning

Met gevalideerde apparatuur meten wij de aanwezige straling in de belangrijkste leefruimten in uw woning, zoals de woonkamer, de slaapkamer en, indien aanwezig, de kinderkamers. Bij de meting wordt afzonderlijk gekeken naar:

  • het hoogfrequente veld, bijvoorbeeld van draadloos internet en zendmasten voor onder meer 3G - en 4G netwerken
  • het elektrisch veld, bijvoorbeeld van het elektriciteitsnet en huishoudelijke apparaten
  • het magnetisch veld, bijvoorbeeld van hoogspanningsleidingen
  • het aardmagnetisch veld, inclusief schommelingen die plaatselijk een hogere belasting tot gevolg kunnen hebben.

De sterkte van de bij u aanwezige straling zetten wij af tegen de door de overheid gehanteerde standaardnorm en tegen voorzorgsnormen zoals deze door erkende wetenschappers zijn gedefinieerd. De gemeten stralingsterktes worden vastgelegd in een meetrapport, dat ook een conclusie en aanbeveling bevat.

Er zijn globaal drie scenario's

  • Uw woning is volledig onder zowel de internationale standaard- als de voorzorgsnorm. U hoeft niets te doen en krijgt van ons het certificaat Stralingsvriendelijke woning
  • Op sommige plaatsen in uw woning wordt de norm overschreden: u krijgt advies hoe u de straling kunt verminderen. Per gezinslid kan worden gekeken of er klachten zijn en kan worden overlegd of voorzorgsmaatregelen wenselijk zijn
  • In uw woning worden de normen op vele punten overschreden: u krijgt advies hoe u straling kunt verminderen en hoe u deze positief kunt aanwenden door onder meer installatie en gebruik van Floww® Health Technology.

 

Dit product is momenteel op voorraad


Betaal veilig met
  • Overboeking